Kına Davetiyesi

Kına Davetiyesi

Kına davetiyesi bir çok kültürde düğün törenleri oldukça önem arz eden bir gündür. Bu törenlerin içinde yer alan ve gelinin baba evinde kalacağı son gecede yapılan kına geceleri ise en duygu yüklü olanlardır. Yanık ve duygusal ezgilerle söylenen kına türküleri eşliğinde gelinin avuç içlerine bazı yörelerde parmaklarına kınalar yakılır.

Geleneksel yapılarda hala devam eden büyük kentlerde ise sadece eğlence amaçlı düzenlenen bir gün olarak farklı formatlarda da olsa hala devam etmektedir. Kına yakmak İslam gelenekleri arasındadır. Kına askere gidecek ere vatana kurban olsun diye yakılırken kurbanlık koyuna ise Allaha kurban olsun diye yakılmaktadır. Konu gelin olacak kıza kına yakılmasına gelince farklı inanışlar mevcuttur. Kimi yörelerde kına cennet sıvası, sevap olarak düşünülürken bazı yörelerde ise kına yakılmayan gelin cennete gidemeyeceğine inanılır.

Şimdilerde ise konunun anlamları çok düşünülmeden örf adetlerine bağlı bir toplum olduğumuzdan hala severek devam ettirilmektedir. Genel olarak ise gelinin annesinin kınalı kuzusu, eşlerin birbirine olan bağlılıklarının artması düşüncesi ve atalarımızın geleneğini devam ettirmek için uygulanmaktadır. Bazı inanışlarda ise geline kına yakılması baba evine tekrar aynı şartlarda dönemeyeceğini simgeler. Gelin ve davetliler ellerine kına yakarak evliliğini kutsamış sayılırdı eski dönemlerde.

Kına gecelerinde uygulanan adetler yöreden yöreye göre değişiklik gösterdiği gibi bu gece kız evinde yapılır. Fakat kına ve malzemeleri damadın ailesi tarafından alınır. Başına kırmızı renkli allı pullu bir duvak örtülen gelin genç kızların söylediği geleneksel kına türküler eşliğinde kına ve mumların bulunduğu yuvarlak bir tepsi ile çember yapılır. Sonra dua eşliğinde ve belki gözyaşları ile gelin adayının avuçlarına kına yakılarak bazı yörelerde altın bırakılır. Bu altın damadın annesi tarafından geline bir hediyedir. Kına davetiyesi de bu durumda düğünden epey bir zaman önce yapılması planlanıyorsa tercih edilir.

Batı illerde bir gün önce dahi yapılması kına gecelerinde gelin ve kız arkadaşları ile geçirebileceği güzel bir gün olarak uygulanmaktadır. Geleneksel kına ağıtları kadınlar tarafında sazsız ve çalgısız söylenir. Bu ağıtlar gurbet ve sıla içeriklidir. Kına gecesinde amaç gelini ağlatmaktır. Ağlamayan geline kocada gönlü var diye yorumlanır. Kına davetiyesi günümüzde oldukça yaygın bir hal almıştır. Düğün töreninin gelinin baba evinin olduğu şehirden başka bir şehirde yapılması durumunda kız evinde sadece kına gecesi düzenlenir böylelikle sadece kına davetiyesi tercih edilebilir.

https://www.miradavetiye.com/

Yönetici Hakkında

Mira Davetiye

Bilgi almak için yazmaktan lütfen çekinmeyin :)

Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz :)