Osmanlı’da Düğün Davetiyesi

Osmanlı Tarzı Davetiyeler

Osmanlı’da Düğün Davetiyesi

Sanırım konuya bir açıklık getirmeli, Osmalı dönemimde düğün davetiyesi geleneği hiç olmadı. Eğer Osmanlıdan kast edilen saray kültürü ise sarayda da düğün davetiyesi hiç olmadı.

Sarayda düğünler hanım sultanlar yani padişah kızları için yapılırdı. Osmanlının ilk dönemlerinde hünkar kızları civar beyliklerin çocukları yada beyleri ile evlendirilirken yükselme dönemi ile birlikte vezirler ve yetkin devlet adamları ile evlendirme geleneği hakim olmuştur. Eğer hanım sultanla evlenecek vezir evli ise saygı gereği ilk eş boşanırdı.

Saray düğünleri hattı hümayunlarla halka duyurulur, günlerce süren eğlencelere tertip edilirdi.  Saray ahalisi dışında Anadolu’da ise düğün gelenekleri yörelere göre değişmekle birlikte davetiye kültürü cumhuriyetten çok çok sonra yerleşmiş bir anlayış. Başlangıç noktasında fikrin doğduğu yer ise kartpostal, yılbaşı bayram tebrikleri fikrinden gelmekteydi.

Osmanlı saray kültürü, saray adabı her dönem özenilen her zaman ilgi uyandıran bir konu olmuş. Osmanlının karakteri haline gelmiş Osmanlı tuğraları, Osmanlı Fermanları davetiyecilikte de yaygın olarak kullanılan tarihi motiflerden.

Bunun yanı sıra Osmanlı süsleme sanatlarına dair motiflerde davetiyelerin üzerinde sık sık karşımıza çıkan detaylar. Türk-İslam kültürünün Selçukludan buyana gelen geleneksel desenleri ürünler üzerinde yaldız, kabartma gibi bir çok baskı tekniği ile uygulmakta.

Bir çok farklı üreticiden derlediğimiz örneklere linkten ulaşabilirsiniz.

Yönetici Hakkında

Mira Davetiye