İndirim!
Armoni Times 16280Armoni Times 16280

Armoni Times 16280

0.45 TL 0.38 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4149Liva Davetiye 4149

Liva Davetiye 4149

0.76 TL 0.63 TL
İndirim!
Armoni 17010 - Altın Yaldız Kuşaklı İsim Etiketli DavetiyeArmoni 17010 - Altın Yaldız Kuşaklı İsim Etiketli Davetiye

Armoni 17010 – Altın Yaldız Kuşaklı İsim Etiketli Davetiye

0.89 TL 0.74 TL
İndirim!
Armoni 17104 - Hareketli Kelebekli DavetiyeArmoni 17104 - Hareketli Kelebekli Davetiye

Armoni 17104 – Hareketli Kelebekli Davetiye

1.04 TL 0.87 TL
İndirim!
Fuşya Renkli, Altın Kabartma Yaldızlı Davetiye - İk483Fuşya Renkli, Altın Kabartma Yaldızlı Davetiye - İk483

Fuşya Renkli, Altın Kabartma Yaldızlı Davetiye – İk483

0.73 TL 0.61 TL
İndirim!
Armoni Times 16264Armoni Times 16264

Armoni Times 16264

0.57 TL 0.48 TL
İndirim!
Popular 2671Popular 2671

Popular 2671

0.67 TL 0.56 TL
İndirim!
Armoni Times 16247Armoni Times 16247

Armoni Times 16247

0.79 TL 0.67 TL
İndirim!
Armoni Times 16235Armoni Times 16235

Armoni Times 16235

0.65 TL 0.53 TL
İndirim!
Charisma 3161Charisma 3161

Charisma 3161

0.45 TL 0.38 TL
İndirim!
Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6232Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6232

Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi – Sedef 6232

0.44 TL 0.37 TL
İndirim!
Armoni Times 16256Armoni Times 16256

Armoni Times 16256

0.61 TL 0.52 TL
İndirim!
Armoni 17084 - Altın Yaldız Kuşaklı, Sade DavetiyeArmoni 17084 - Altın Yaldız Kuşaklı, Sade Davetiye

Armoni 17084 – Altın Yaldız Kuşaklı, Sade Davetiye

0.71 TL 0.59 TL
İndirim!
Popular 2728Popular 2728

Popular 2728

0.58 TL 0.48 TL
İndirim!
Aşk Hikayesi Davetiye - Ela 52546Aşk Hikayesi Davetiye - Ela 52546

Aşk Hikayesi Davetiye – Ela 52546

0.68 TL 0.57 TL
İndirim!
Altın Yaldız Kabartma, Tarihli Sade Davetiye - İk431Altın Yaldız Kabartma, Tarihli Sade Davetiye - İk431

Altın Yaldız Kabartma, Tarihli Sade Davetiye – İk431

1.43 TL 1.19 TL
İndirim!
Popular 2726Popular 2726

Popular 2726

0.92 TL 0.77 TL
İndirim!
Kristal 60333Kristal 60333

Kristal 60333

1.81 TL 1.53 TL
İndirim!
El ve Parmak İzli, Sokak Duvarlı Davetiye - Ela 52552El ve Parmak İzli, Sokak Duvarlı Davetiye - Ela 52552

El ve Parmak İzli, Sokak Duvarlı Davetiye – Ela 52552

0.72 TL 0.60 TL
İndirim!
Armoni Times 16212Armoni Times 16212

Armoni Times 16212

0.85 TL 0.72 TL
İndirim!
Kraft Sonsuzluk İşaretli Davetiye - By1074Kraft Sonsuzluk İşaretli Davetiye - By1074

Kraft Sonsuzluk İşaretli Davetiye – By1074

0.72 TL 0.60 TL
İndirim!
Armoni 17110 - Altın Yaldız Desenli DavetiyeArmoni 17110 - Altın Yaldız Desenli Davetiye

Armoni 17110 – Altın Yaldız Desenli Davetiye

0.54 TL 0.45 TL
İndirim!
Armoni 17097 - Dikey Çizgili, Çiçekli DavetiyeArmoni 17097 - Dikey Çizgili, Çiçekli Davetiye

Armoni 17097 – Dikey Çizgili, Çiçekli Davetiye

0.55 TL 0.46 TL
İndirim!
Pembe Tüllü, Rustik Davetiye - Ela 52551Pembe Tüllü, Rustik Davetiye - Ela 52551

Pembe Tüllü, Rustik Davetiye – Ela 52551

0.70 TL 0.58 TL
İndirim!
Klaket Davetiye 3940Klaket Davetiye 3940

Klaket Davetiye 3940

0.54 TL 0.45 TL
İndirim!
Klaket Davetiye 3951Klaket Davetiye 3951

Klaket Davetiye 3951

0.56 TL 0.40 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4158Liva Davetiye 4158

Liva Davetiye 4158

0.67 TL 0.56 TL
İndirim!
Klaket Davetiye 3950Klaket Davetiye 3950

Klaket Davetiye 3950

0.56 TL 0.40 TL
İndirim!
Ebru Davetiye 2625Ebru Davetiye 2625

Ebru Davetiye 2625

0.48 TL 0.40 TL
İndirim!
Klaket 3941 Vavlı İsim Pencereli DavetiyeKlaket 3941 Vavlı İsim Pencereli Davetiye

Klaket 3941 Vavlı İsim Pencereli Davetiye

0.46 TL 0.40 TL
İndirim!
Armoni 17045 - Siyah, Osmanlı Tuğralı DavetiyeArmoni 17045 - Siyah, Osmanlı Tuğralı Davetiye

Armoni 17045 – Siyah, Osmanlı Tuğralı Davetiye

1.19 TL 0.99 TL
İndirim!
Popular 2671Popular 2671

Popular 2671

0.67 TL 0.56 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4167Liva Davetiye 4167

Liva Davetiye 4167

0.48 TL 0.40 TL
İndirim!
Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6232Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6232

Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi – Sedef 6232

0.44 TL 0.37 TL
İndirim!
Popular 2726Popular 2726

Popular 2726

0.92 TL 0.77 TL
İndirim!
Vav Harfli, İstanbullu Davetiye - Elit 41413Vav Harfli, İstanbullu Davetiye - Elit 41413

Vav Harfli, İstanbullu Davetiye – Elit 41413

0.95 TL 0.79 TL
İndirim!
Popular 2721Popular 2721

Popular 2721

0.61 TL 0.51 TL
İndirim!
Popular 2670Popular 2670

Popular 2670

2.33 TL 1.94 TL
İndirim!
Arapça Bismillahirrahmanirrahim li Davetiye - Ela 52564Arapça Bismillahirrahmanirrahim li Davetiye - Ela 52564

Arapça Bismillahirrahmanirrahim li Davetiye – Ela 52564

1.04 TL 0.87 TL
İndirim!
Concept 5518Concept 5518

Concept 5518

0.48 TL 0.40 TL
İndirim!
Popular 2722Popular 2722

Popular 2722

0.68 TL 0.57 TL
İndirim!
Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi - Ars4941Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi - Ars4941

Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi – Ars4941

0.52 TL 0.43 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4003Liva Davetiye 4003

Liva Davetiye 4003

0.58 TL 0.48 TL
İndirim!
Armoni Times 16249Armoni Times 16249

Armoni Times 16249

0.90 TL 0.76 TL
İndirim!
Armoni Times 16217Armoni Times 16217

Armoni Times 16217

0.92 TL 0.79 TL
İndirim!
Concept 5496Concept 5496

Concept 5496

0.78 TL 0.65 TL
İndirim!
Osmanlı Tarzı, Tuğralı Davetiye - Wd8189Osmanlı Tarzı, Tuğralı Davetiye - Wd8189

Osmanlı Tarzı, Tuğralı Davetiye – Wd8189

2.12 TL 1.77 TL
İndirim!
Ekonom 30032Ekonom 30032

Ekonom 30032

0.70 TL 0.59 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4014Liva Davetiye 4014

Liva Davetiye 4014

0.47 TL 0.39 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4007Liva Davetiye 4007

Liva Davetiye 4007

0.50 TL 0.42 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4145Liva Davetiye 4145

Liva Davetiye 4145

1.13 TL 0.94 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4168Liva Davetiye 4168

Liva Davetiye 4168

0.47 TL 0.39 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4157Liva Davetiye 4157

Liva Davetiye 4157

0.71 TL 0.59 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4005Liva Davetiye 4005

Liva Davetiye 4005

0.47 TL 0.39 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4116Liva Davetiye 4116

Liva Davetiye 4116

1.13 TL 0.94 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4108Liva Davetiye 4108

Liva Davetiye 4108

0.97 TL 0.81 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4147Liva Davetiye 4147

Liva Davetiye 4147

1.14 TL 0.95 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4154Liva Davetiye 4154

Liva Davetiye 4154

0.83 TL 0.69 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4169Liva Davetiye 4169

Liva Davetiye 4169

0.47 TL 0.39 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4130Liva Davetiye 4130

Liva Davetiye 4130

0.72 TL 0.60 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4112Liva Davetiye 4112

Liva Davetiye 4112

0.86 TL 0.72 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4021Liva Davetiye 4021

Liva Davetiye 4021

0.70 TL 0.58 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4149Liva Davetiye 4149

Liva Davetiye 4149

0.76 TL 0.63 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4146Liva Davetiye 4146

Liva Davetiye 4146

0.53 TL 0.44 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4117Liva Davetiye 4117

Liva Davetiye 4117

0.47 TL 0.39 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4026Liva Davetiye 4026

Liva Davetiye 4026

1.02 TL 0.85 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4126Liva Davetiye 4126

Liva Davetiye 4126

0.71 TL 0.59 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4158Liva Davetiye 4158

Liva Davetiye 4158

0.67 TL 0.56 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4172Liva Davetiye 4172

Liva Davetiye 4172

1.06 TL 0.88 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4124Liva Davetiye 4124

Liva Davetiye 4124

0.79 TL 0.66 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4153Liva Davetiye 4153

Liva Davetiye 4153

0.85 TL 0.71 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4164Liva Davetiye 4164

Liva Davetiye 4164

0.71 TL 0.59 TL
İndirim!
Klaket Davetiye 3951Klaket Davetiye 3951

Klaket Davetiye 3951

0.56 TL 0.40 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4158Liva Davetiye 4158

Liva Davetiye 4158

0.67 TL 0.56 TL
İndirim!
Klaket Davetiye 3950Klaket Davetiye 3950

Klaket Davetiye 3950

0.56 TL 0.40 TL
İndirim!
Ebru Davetiye 2625Ebru Davetiye 2625

Ebru Davetiye 2625

0.48 TL 0.40 TL
İndirim!
Armoni 17045 - Siyah, Osmanlı Tuğralı DavetiyeArmoni 17045 - Siyah, Osmanlı Tuğralı Davetiye

Armoni 17045 – Siyah, Osmanlı Tuğralı Davetiye

1.19 TL 0.99 TL
İndirim!
Popular 2671Popular 2671

Popular 2671

0.67 TL 0.56 TL
İndirim!
Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6232Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6232

Osmanlı Tuğralı Yaldızlı Sünnet Davetiyesi – Sedef 6232

0.44 TL 0.37 TL
İndirim!
Popular 2726Popular 2726

Popular 2726

0.92 TL 0.77 TL
İndirim!
Popular 2670Popular 2670

Popular 2670

2.33 TL 1.94 TL
İndirim!
Ezgi 467Ezgi 467

Ezgi 467

1.10 TL 0.92 TL
İndirim!
Concept 5518Concept 5518

Concept 5518

0.48 TL 0.40 TL
İndirim!
Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi - Ars4941Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi - Ars4941

Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi – Ars4941

0.52 TL 0.43 TL
İndirim!
Liva Davetiye 4003Liva Davetiye 4003

Liva Davetiye 4003

0.58 TL 0.48 TL
İndirim!
Armoni Times 16249Armoni Times 16249

Armoni Times 16249

0.90 TL 0.76 TL
İndirim!
Armoni Times 16217Armoni Times 16217

Armoni Times 16217

0.92 TL 0.79 TL
İndirim!
Osmanlı Tarzı, Tuğralı Davetiye - Wd8189Osmanlı Tarzı, Tuğralı Davetiye - Wd8189

Osmanlı Tarzı, Tuğralı Davetiye – Wd8189

2.12 TL 1.77 TL
İndirim!
Ekonom 30032Ekonom 30032

Ekonom 30032

0.70 TL 0.59 TL
İndirim!
Kıvılcım 5450Kıvılcım 5450

Kıvılcım 5450

1.38 TL 1.15 TL
İndirim!
Armoni 17118 - Osmanlı Tuğralı Bordo DavetiyeArmoni 17118 - Osmanlı Tuğralı Bordo Davetiye

Armoni 17118 – Osmanlı Tuğralı Bordo Davetiye

0.73 TL 0.61 TL
İndirim!
Mühürlü Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6216Mühürlü Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi - Sedef 6216

Mühürlü Osmanlı Tuğralı Sünnet Davetiyesi – Sedef 6216

2.83 TL 2.36 TL
İndirim!
Concept 5527Concept 5527

Concept 5527

1.48 TL 1.23 TL
İndirim!
Yeşil Taşlı Tuğralı Davetiye - İk366Yeşil Taşlı Tuğralı Davetiye - İk366

Yeşil Taşlı Tuğralı Davetiye – İk366

1.62 TL 1.35 TL
İndirim!
Sedef 3689Sedef 3689

Sedef 3689

3.07 TL 2.56 TL
İndirim!
Yağmur Cem Charisma Davetiye 3337Yağmur Cem Charisma Davetiye 3337

Yağmur Cem Charisma Davetiye 3337

1.27 TL 1.06 TL

Türkiye’nin 7. büyük nüfusuna sahip ili Konyadır. Yüz ölçümü olarak en büyük alana sahip Konya evlenme oranlarına bakıldığında ise Türkiye’nin 9. büyük şehirdir. bir yılda yaklaşık 17 bin düğün olmaktadır

Geleneklerine bağlılığı şehir olan Konya aile bağları ve çevre ilişkileri kuvvetli olması, geniş ve kalabalık düğünlerin şehir sokaklarında sıkça görülmesine sebep olur.

Bu bağlılık insanların yoğun olarak davetiye dağıtmasını ve bastırmasını gerektiren başka bir düğün geleneği haline gelmiştir. Konya Davetiye ihtiyacı her bir düğün için binlerle ifade edilen rakamlara ulaşmakta. Davetiye tercihleri ise son yıllarda moda olan ürünler ile birlikte Osmanlı motifli ve tuğra temalı ürünlerin daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Yaklaşık olarak 34 bin çiftin hayatlarını birleştirdiği şehrimizde düğün gelenekleri Anadolu’nun bir çok yeriyle benzerlikler göstermekte. Ancak bir konuda diğer tüm şehirlerden ayrılan bir özelliğe sahip. Bir kaç gün süren düğünlerin, düğün yemekleri ve o meşhur düğün pilavı.