Ecolive 7219, Pembe, Kara Kalem Çiçekli Davetiye 2